DynApp

DynApp - vårt applikationsramverk för mobila och framtidssäkra systemlösningar utan begränsningar.

DynApp gör att medarbetare i företaget kan börja arbeta mobilt mot företagets olika system. Flexibiliteten och möjligheterna ger omedelbart många nya funktioner och ökad konkurrenskraft. Direkt åtkomst till företagets interna dokument, effektivt informationsflöde mellan medarbetare och utvecklade rapporteringsfunktioner är bara några av många exempel på vad DynApp ger.

Secure DynApp

Secure DynApp är ett extra säkerhetslager till DynApp som ger dig PKI-anslutning och kryptering av all trafik enligt högsta säkerhetsstandard. DynApp i kombination med Secure DynApp ger dig en obegränsad och effektiv mobilitetslösning som dessutom skyddar känslig information och säkerhetsklassade dokument.

“Secure DynApp är ett extra säkerhetslager till DynApp som ger dig PKI-anslutning och kryptering av all trafik enligt högsta säkerhetsstandard.”