1

Secure DynApp

Secure DynApp är ett tillägg till DynApp och bygger på WIPs Secure Application Framework (SAF)
som utvecklats för att möta bankernas högt ställda säkerhetskrav för kommunikation och transaktioner över mobila enheter. SAF är idag ett väldokumenterat säkerhetsramverk som godkänts och används av flera bland
Sveriges största företag.

Högsta säkerhet
Med Secure DynApp går all kommunikation mellan användaren/medarbetaren genom den egna interna företagsappen på den mobila enheten och företagets egna system. Detta sker genom PKI-anslutning på både server- och klientnivå.

All trafik mellan bakomliggande system och den mobila applikationen krypteras enligt högsta
säkerhetsstandard - 2048-bit RSA/256-bit AES. Det gör Secure DynApp särskilt lämpligt för verksamheter och organisationer med höga säkerhetskrav, exempelvis börsföretag, bankverksamheter och myndigheter.

Säkerheten i Secure DynApp ligger i applikationen (appen) istället för i den mobila enheten.
Systemet kan därmed enkelt säkerhetsklassas. Informationen i appen är aldrig tillgänglig bara för att mobilen
är upplåst, utan endast när SAF-applikationen är det. Du kan därför som användare vara lugn,
även om din mobil eller läsplatta skulle råka hamna i fel händer.

Tillgängligt
Secure DynApp begränsar inte användarvänligheten trots den höga säkerheten, tvärtom. Systemet är lättnavigerat och byggt med användaren i fokus. Det medger alltid snabb access till företagets system, funktioner och dokument.

Genom DynApps öppna API kan du själv skapa interna appar in mot dina egna system eller låta andra integratörer utföra kopplingarna. Idag finns det direkt integration mot bland andra Microsoft Sharepoint, men systemet kan anpassas mot villket system som helst.

100
Before Image
0
100
Behåll linje avdelare

Gränslöst med alla mobila enheter

Secure DynApp ger fullständig mobilitet med valfria funktioner och högsta säkerhetsnivå hela vägen till
och från ditt befintliga system (Back-end) med alla mobila enheter (Front-End).

Hantering av regelverk för säkerhetspolicy och funktioner sköts enkelt genom webbgränssnittet Dynapp Editor.
Med Secure DynApp är det du som bestämmer hur dokumenten ska vara tillgängliga. Vem eller vilka ska få tillgång till dokumenten. Både on- och offline-tillgänglighet, endast online, om dokumentet får vidarebefordras samt när och hur länge dokumentet ska vara åtkomliga.

100
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare