DynApp

DynApp - vårt applikationsramverk för mobila och framtidssäkra systemlösningar utan begränsningar.

DynApp gör att medarbetare i företaget fullt ut kan börja arbeta mobilt mot företagets olika system. Flexibiliteten och möjligheterna ger omedelbart många nya funktioner och därigenom ökad konkurrenskraft. Direkt åtkomst till företagets interna dokument, effektiva verktyg för informationsflöde mellan medarbetare och utvecklade rapporteringsfunktioner är bara några av många exempel på vad DynApp möjliggör.

Secure DynApp

Secure DynApp är ett extra säkerhetslager till DynApp som ger dig PKI-anslutning och kryptering av all trafik enligt högsta säkerhetsstandard. DynApp i kombination med Secure DynApp ger dig en obegränsad och effektiv mobilitetslösning som dessutom skyddar känslig information och säkerhetsklassade dokument.

“Secure DynApp är ett extra säkerhetslager till DynApp som ger dig PKI-anslutning och kryptering av all trafik enligt högsta säkerhetsstandard.”


Mats Karlsson, CTO

Vi upplever att det klassiska app-utvecklandet normalt börjar i programmeringen och att det sedan styr användarupplevelsen. Med DynApp ville vi göra tvärtom, lägga app-utvecklingen på en högre nivå. Vi vill att användare på ett intuitivt sätt direkt ska kunna tänka utifrån hur man vill att appen ska se ut och fungera. Detta för att öppna för att många ska kunna bli vad vi kallar en AppBuilder. Det behöver inte vara programmerare utan kan lika gärna vara andra personer som har känsla för grafik och navigation.