WIP labs

Imorgon, idag

Att vara med och driva teknikutvecklingen är viktigt för oss och centralt för att trygga våra kunders anpassning till morgondagen. WIP Labs är ett kreativt tech-lab där vi utvecklar nya, effektivitetshöjande lösningar för framtidens företag.

WIP Labs samarbetar nära med BTH (Blekinge Tekniska Högskola) och just nu fokuserar vi bland annat på AR (Augmented Reality) och AI (Artificial Intelligence). Samarbetet innebär att vi kan framtidssäkra DynApp och i förlängningen att våra kunder kan ta klivet in i framtiden och fortsätta att vara konkurrenskraftiga och attraktiva bolag för nya medarbetare.

 
 


Mats Karlsson, CTO

WIP Labs han vuxit fram organiskt i testandet av vår plattform och i vårt samarbete med studenterna på Blekinges Tekniska Högskola. Arbetet med studenterna har lett till att vi hela tiden undersöker ny teknik och inte bara utveckla sånt som våra kunder har bett oss om. R&D för oss är att utforska alla nya tekniker som exempelvis AR (augmented reality) och machine learning och sen laborera kring hur vi skulle kunna tillämpa det på våra kundlösningar. Det är en miljö där vi kan testa funktionalitet av vår plattform och få feedback. Om fem till tio år vill vi att WIP Labs ska vara ett showroom för ny teknik. Både för nya och nuvarande kunder.