1
2
3
Loading Video...

Företagsappar för ökad konkurrenskraft

WIP utvecklar och levererar företagsappar och mobila effektivitetshöjande systemlösningar. Bland kunderna finns
banker, tjänsteföretag och några av sveriges största industriföretag.

100
0
Before Image
0
50
1
100
Behåll linje avdelare

WIP Mobility Tour 2016

WIPs ledning ger dig WIP Mobility Tour, en föreställning vi garanterar kommer att förändra dig
och ditt företags business för all framtid! Under akten kommer du att få uppleva flera omvälvande nummer, framtidsutblick och kunskaper som kommer att öppna dina ögon. Du kommer att få kunskap om hur du blir konkurrenskraftig och tar ditt företag över “klyftan” med hjälp av de mobila verktygen.
Boka direkt 0708 31 91 00!  Wip är ett bolag du måste träffa!

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

En Work Revolution

Säkert, snabbt, enkelt och varifrån som helst kommer medarbetarna åt information i projektsystem,
intranet, filservrar och Sharepoint. Bara fantasin sätter gränsen för hur mobilt och konkurrenskraftigt du vill att ditt företag ska bli. Låt oss höra om din vision så ger vi dig vår. Möjligheterna är gränslösa.
WIP - ett bolag du helt enkelt måste träffa. Boka möte med oss!

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

Back-end till Front-end och tillbaka

Applikationsramverket DynApp och säkerhetsramverket SAF från WIP ger fullständig mobilitet med valfria
funktioner och högsta säkerhetsnivå hela vägen till och från ditt befintliga system (Back-end) med alla mobila enheter (Front-End). Hantering av funktioner och användarrättigheter sköter du enkelt
genom webbgränssnittet Dynapp Editor.

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

Säker grund

Till grund för WIPs appar ligger de egenutvecklade produkterna DynApp och SAF.
Ett applikationsramverk respektive ett säkerhetsramverk som gör det tryggt för dig som
har absolut högsta tänkbara drifts- och säkerhetskrav.

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare