WIP är ett innovativt teknikföretag som hjälper företag och deras medarbetare att agera och interagera i en allt mer rörlig och digitaliserad tid. Våra produkter och tjänster skapar unika systemlösningar som möjliggör för företag att verka effektivt.

Möjliggöraren

Nå längre

Om ett företag ska behålla sin konkurrenskraft i den moderna ekonomin krävs det också att medarbetarna och deras idéer ges möjlighet att röra på sig. Ofta sätter interna säkerhetslösningar, tröga och oflexibla system eller nervösa IT-tekniker käppar i hjulen för de digitala drömmarna. Det är här WIP kommer in.

En plattform för alla system

Vår produkt DynApp hjälper företag och medarbetare att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga genom ökad rörlighet. WIP möjliggör digitalisering och säker mobilitet - det vill säga möjligheten att fritt interagera med företagets olika system.

Nyheter, åsikter och insikter